En evidensbaseret kropsorienteret tilgang til heling af traumer og PTSD med Traume Orienteret Yoga (TOY)

Der er pt ingen planlagte holdforløb i kalenderen. TOY tilbydes som individuelle forløb.

Traumer skal forståes meget bredt.

Mange af os har haft oplevelser, hændelser eller svære livsperioder og livsforhold, der har sat spor i kroppen, i bindevævet, nervesystemet og sindet. Det har sat sig i os som et traume.

Måske gør dit traume, at du har et overaktivt nervesystem og mærker stress eller angst. Det kan også være, at du mærker det ved, at du har svært ved at finde ro og hvile. Måske er du hyperaktiv, mangler energi eller har smerter. Det kan også være, det er anderledes for dig – under alle omstændigheder er det svært at komme godt videre på egen hånd.

Nedenstående er eksempler på traumer:

 

Fakta om TOY:

Traume-orienteret yoga er en udløber af Traume Center Traume Sensitiv Yoga (TCTSY), en supplerende behandlingsform ved kompleks PTSD og PTSD.

Behandlingsformen er baseret på aspekter af traumeteori, neurovidenskab og tilknytningsteori.

Uddannelsen hviler på en forskningsbaseret praksis fra Justice Resource Institute , Boston, MA, USA. Du kan læse mere om den nyeste forskning her, der dokumenterer at metoden har samme reducerende effekt på PTSD symptomer, som kognitiv samtaleterapi.

 

 

“Hvad de fleste mennesker ikke indser er, at traumer ikke er historien om noget forfærdeligt, der er sket i fortiden, men rester af aftryk efterladt i folks sensoriske og hormonelle systemer.”

Bessel van der Kolk/MD, grundlægger af JRI Traumecenter Boston, MA, USA.

 

Principperne i Traume Orienteret yoga:

Bygger på tryghed og empowerment.

Din mulighed for at vælge.

Som underviser bruger jeg et inviterende sprog.

Du genopbygger relationer – og starter med din egen krop.

Opmærksomhed på at arbejde med at være tilstede i DIN krop.

Med yogaen genopbygges neurologiske stier, som har været berørt af traumatiske oplevelser.

 

 

“Den proces det er at være i et sikkert sted (kroppen) og kunne opholde sig med de fornemmelser, der opstår og se, hvordan de kommer til en ende, er en positiv udviklingsproces. Yoga hjælper traumatiserede mennesker med at være i deres krop. En krop der opleves som om kroppen har forrådt dem.”

Bessel van der Kolk/MD, grundlægger af JRI Traumecenter Boston, MA, USA.

Det lyder som noget for mig:

Det kan være en fordel, hvis du ønsker et mere personligt forløb, hvor vi sammen kan koble dine oplevelser i yogaen til den historie du bærer med dig. Et individuelt forløb koster 750 kr pr gang og der afsættes 1 1/2 time til hver session. Her vil der både indgå yogapraksis og samtale.

Du kan tilmelde dig og stille spørgsmål via opkald, sms (tlf: 28863237) eller mail (info@yogaogterapi.dk).

START I DAG

yoga & terapi

Yoga har dokumenteret effekt på reduktion af stress, angst, smerter med videre. Ved at skabe kontakt mellem krop og sind har vi mulighed for at regenerere, skabe balance og ny energi.