Hvad kan jeg hjælpe dig med

Indsigt, omsorg og accept kan hjælpe os videre, når livet byder os udfordringer, der påvirker os i en grad, der giver forstyrrende tegn fra krop og sind. Tegn der påvirker vores velbefindende, vores relationer til andre og det vi gerne vil gøre i dagligdagen.

Min grundtanke i terapien er at forstå, hvordan du oplever og håndterer dine vanskeligheder, så jeg kan bidrage med viden og perspektiver, der kan åbne for forandring i dig – sætte dig i stand til at forstå dig selv på et fornyet plan og dermed håndtere udfordinger med ny indsigt.  F.eks. indsigt i hvorfor du gentager handlinger, som du ved er uhensigtsmæssige for dig eller indsigt i, hvordan fysiske symptomer har sammenhæng med dit mentale helbred og modsat.

  • Stress
  • Angst
  • Belastningsreaktion
  • Sorg
  • Søvnproblemer
  • Selvkritik, skam og skyld
  • Psykisk og fysisk uro
  • Depression
  • PTSD

I nogle tilfælde er der behov for konkrete redskaber f.eks. til angsthåndtering – andre gange at blive lyttet til, og mindet om, at vi alle bare er mennesker, der med hver vores udgangspunkt søger at håndtere vores udfordringer på bedst mulig vis. Således at du med accept og venlighed kan blive den udgave af dig selv, du går og drømmer om.

Jeg har mange års erfaring fra samtaleforløb i det offentlige psykiatriske behandlingssystem med mennesker bl.a. plaget af angst, stress, sorg, søvnproblemer, psykisk og fysisk uro, psykisk betingede fysiske lidelser, depression og PTSD.

Jeg opfordrer dig til at søge støtte og hjælp, hvis du genkender at være påvirket af noget der plager dig og påvirker din dagligdag, og det ikke er lykkedes dig at håndtere det, du står med på egen hånd.

Du er velkommen til at kontakte mig for en kort uforpligtende snak.

START I DAG

terapi

Kontakt